۲۰ هزار تماس مردمی با سامانه بهداشت

0

به گزارش خبرگزاری مهر، محراب آقازاده گفت: ۶۸۹۸ تماس مربوط به مسائل بهداشتی منجر به ثبت شکایت در سامانه بهداشت ۱۹۰ شده و ۱۳ هزار و ۱۴ تماس نیز به مبادی ذی ربط و سازمان های برون بخشی و درون بخشی ارجاع و راهنمایی شده است.

وی افزود: ۲۴ درصد از تماس ها و شکایات ثبت شده منجر به رفع نقص، ۱۵ درصد منجر به معرفی متخلفین به مراجع قضائی ، ۲۵ درصد منجر به صدور اخطار کتبی و ۵ درصد نیز منجر به معدوم سازی ۳۶۹۶ کیلوگرم کالای آسیب رسان و مواد غذایی غیر بهداشتی شده است.

آقازاده اظهار داشت: کثرت شکایات در اصناف مختلف به ترتیب امکنه مسکونی ۱۲ درصد، اغذیه فروشی و ساندویچ و پیتزا ۱۰ درصد، نانوایی ۹ درصد و سلف سرویس و رستوران ۹ درصد بوده و از نظر جنسیت تماس گیرندگان نیز ۷۶ درصد مرد و ۲۴ درصد زن بوده اند.

وی گفت: بیشترین نوع درخواست و مشکلات بهداشتی عبارت از عرضه مواد غذایی سنتی فاسد، عرضه مواد غذایی بسته بندی شده فاسد و فاقد تاریخ معتبر، دفع غیر بهداشتی فاضلاب، انجام فعالیت غیر مجاز مانند تهیه و بسته بندی مواد غذایی، استفاده از مواد اولیه فاقد کیفیت مناسب، وجود جسم خارجی در مواد غذایی صنفی سنتی، عدم رعایت بهداشت دست ها، عدم رعایت شرایط نگهداری مواد غذایی و عرضه قلیان در مراکز فاقد مجوز بوده است.

رئیس سامانه بهداشت ۱۹۰ وزارت بهداشت در پایان افزود: از اطلاعاتی که از نظرسنجی مردمی به صورت تلفنی از تماس گیرندگان با سامانه بهداشت ۱۹۰ به دست آمد، مشخص شد ۹۷ درصد تماس گیرندگان از نحوه رسیدگی به شکایات رضایت دارند و ۳ درصد ناراضی بودند که شکایات آنان جهت رسیدگی مجدد به دانشگاه های ذی ربط ارجاع شد.


پاسخ دهید