نیروهای اورژانس به ۱۲۰ هزار ماموریت اعزام شدند

0

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند به تشریح گزارش روزانه طرح سلامت نوروزی پرداخت و گفت: تا پایان شیفت کاری هشتم فروردین ۹۶، نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی بالغ بر ۱۲۰ هزار و ۹۱۸ ماموریت انجام داده اند.

وی افزود: ۲۶ هزار و ۸۴ ماموریت مربوط به حوادث ترافیکی و ۹۴ هزار و ۸۳۴ ماموریت نیز غیر تصادفی بوده است.

کولیوند از اعزام ۲۲ هزار و ۵۰۸ نفر به بیمارستان ها در حوادث تصادفی خبر داد و گفت: ۴۱ هزار و ۴۱ نفر نیز در ماموریت های غیرتصادفی به بیمارستان اعزام شدند.

سرپرست مرکز اورژانس کشور همچنین افزود: درمان ۲۶۷۷ نفر مصدوم تصادفی در محل حادثه انجام شد و ۲۰ هزار و ۵۰۷ نفر غیر تصادفی نیز در محل درمان شدند.


پاسخ دهید