فیلم/ آیا مسمومیت با آب امکان دارد؟

0

سلامت نیوز: آیا باید نگران باشید؟ احتمالا خیر.موارد مسمومیت با آب بسیار نادر است اگرچه در شرایط شدید رخ می دهند.

ویدیوی زیر جزئیات بیشتری را برای شما مشخص می کند


پاسخ دهید