فهرست گونه های جدید پشه های منتقل کننده زیکا

0

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان و اکولوژیست های دانشگاه جورجیا و موسسه اکوسیستم کری آمریکا اعلام کردند گونه های بیشتری از پشه ها وجود دارند که ویروس زیکا را منتقل می کنند.

اگرچه اوج فصل پشه ها در فصل تابستان است، اما اکولوژیست ها اذعان می دارند که مطالعه این داده ها در زمان حال ضروری است تا برای فصل تابستان به خوبی آماده باشند.

محققان برای شناسایی پشه های انتقال دهنده ویروس، یک مدل پیشگویانه ایجاد کردند. در این مدل از هوش مصنوعی برای یافتن الگوها در بین پشه های بالقوه انتقال دهنده ویروس استفاده شد. داده های مورداستفاده در مدل شامل اطلاعاتی در مورد تمامی پشه های بود که احتمالا با انتشار زیکا، تب زرد و تب دنگی مرتبط بودند.

در این مدل در مجموع ۳۵ گونه یافت شد که در بین آنها ۲۶ گونه جدید بودند.

میشل ایوانز، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما باید با انجام آزمایشات عملی بیشتر تمامی این یافته ها را تایید کنیم.»


پاسخ دهید