شرایط فرزندخواندگی

0

سلامت نیوز: افرادی که متقاضی فرزند خواندگی هستند می توانند نسبت به سرپرستی کودکان بی والد اقدام کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از میزان، زمانی که کودکان بی سرپرست شناسایی و تحویل سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرند، این افراد در اولویت فرزند خواندگی قرار گرفته و شانس حضور در میان خانواده ها را پیدا می کنند.

بر همین اساس، فرزند خواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی كودكان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی كه واجد شرایط قانون جاری حمایت از كودكان بی سرپرست هستند.

کودکانی به فرزندی سپرده می شوند كه والدین یا جد پدری آنها، شناخته شده نباشد.

از طرف دیگر این كودكان باید تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفته باشند، به عبارتی قبل از سپردن كودكان به فرزندی این كودكان باید از طریق مراجع قضایی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرند و مهم تر اینكه این كودكان باید به خانواده هایی سپرده شوند كه قانون تعیین كرده است.

امور مربوط به فرزند خواندگی در هر استان فقط از طریق کمیته ستادی استان و از سوی كمیته شبه خانواده استان انجام خواهد گرفت. اعضای این كمیته شامل مدیركل بهزیستی استان، معاون امور اجتماعی، كارشناس شبه خانواده استان، كارشناس فرزند خواندگی، مددكار و كارشناس حقوقی استان است.

کودکانی را می توان به عنوان فرزند خوانده انتخاب کرد که کلیه تلاش ها و کوشش های حرفه ای جهت شناسایی والدین و بازگشت کودک به خانواده مؤثر واقع نشده باشد.

بر اساس اعلام سازمان بهزیستی کشور در حال حاضر به ازای هر کودک حاضر در سازمان بهزیستی 6 الی 7 خانواده متقاضی وجود دارد.

آمار فرزند خواندگی در سال 95 به نسبت مدت زمان مشابه سال 94 حدود 30 درصد رشد داشته است.

با برنامه ریزی های صورت گرفته، آمار فرزندخواندگی در سال 96 به 50 درصد خواهد رسید.


پاسخ دهید