زن عربی که سرمایه گذار فیلم فروشنده می باشد برروی فرش قرمز کن! + عکس

0

فاطمه الرمیحی زن قطری که موسسه اش به عنوان سرمایه گذار فیلم فروشنده شناخته می شود در جشنواره کن حضور داشته است.

فاطمه الرمیحی سرمایه گذار فیلم فروشنده

شب گذشته درحالی پایان یافت که موفقیت فیلم اصغر فرهادی باعث شادی تمام مردم ایران شد.

البته اشخاص دیگری نیز از این موفقیت خوشحال شدند که یکی از آنها خانم فاطمه الرمیحی می باشد.

فاطمه الرمیحی مدیر موسسه فیلم دوحه می باشد که این موسسه توسط دختر پادشاه قطر تاسیس شده و از سوی تهیه کننده فرانسوی فیلم اصغر فرهادی, بخشی از هزینه های تولید این فیلم را تامین کرده و به عنوان سرمایه گذار در فیلم فروشنده حضور داشته است.

البته اصغر فرهادی تهیه کننده اصلی فیلم فروشنده بوده و این موسسه فقط به عنوان سرمایه گذار در این پروژه همکاری کرده است.

فاطمه الرمیحی برروی فرش قرمز فیلم فروشنده در کن 2016

 

متن منتشر شده در صفحه موسسه فیلم دوحه

متن منتشر شده در صفحه موسسه فیلم دوحه

تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ


پاسخ دهید