رئیس جدید شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شد

0

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین نشست شورای عالی نظام پزشکی که صبح شنبه اول مهر ماه ۹۶ با حضور ۲۷ عضو شورا تشکیل گردید، در ابتدا اعضای هیات رئیسه شورا انتخاب شدند.

براساس نتایج آرا، دکتر محمدرضا ظفرقندی با ۲۷ رای به ریاست شورای عالی نظام پزشکی کشور رسید.

همچنین دکتر عزت الله گل علیزاده و دکتر اسپید به عنوان نواب رئیس اول و دوم و دکتر مصلحی به عنوان دبیر انتخاب شدند.

در هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی کشور، دکتر ایرج فاضل به عنوان رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی انتخاب شد.


پاسخ دهید