دو سوم تیم درمان پرستار هستند/نیاز مردم به مراقبت های پرستاری

0

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مریم حضرتی در خصوص اولویت های برنامه های معاونت پرستاری، افزود: در ابتدا از وزیر بهداشت نهایت قدردانی را دارم که با دیدگاه مثبت شان عرصه را برای حضور زنان در نظام سلامت گشودند و از زنان در مسئولیت های مختلف در عرصه سلامت دعوت به همکاری کردند.

وی با بیان اینکه دو سوم تیم کادر درمان در کشور را قشر پرستاری تشکیل می دهد، ادامه داد: واقعیت این است که ۱۰ درصد بیماران در بیمارستان بستری می شوند و ۹۰ درصد بیماران هم نیازمند مراقبت هستند و با توجه به رشد کاهنده جمعیت در کشور، ایران به سمت سالمندی پیش می رود.

حضرتی ادامه داد: فرد سالمند بیمار نیست که در بیمارستان بستری شود، بلکه فردی از کار افتاده است که نیازمند پرستار یا مراقب است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با توجه به رشد بیماری های مزمن و پدیده سالخوردگی جمعیت ایران ضرورت دارد که دامنه مراقبت ها را از بیمارستان به جامعه ببریم، در حال حاضر ۹۰ درصد نیروهای پرستاری در خدمت ۱۰ درصد از مردم جامعه هستند، در حالی که ۹۰ درصد مردم نیاز به مراقبت دارند. بنابراین در حال حاضر یکی از اولویت های برنامه های معاونت پرستاری توسعه و قانونی کردن پرستاری جامعه نگر است.


پاسخ دهید