تولید سالانه ٤٠٠٠ ویال آنتی توکسین دیفتری و کزاز در موسسه رازی

0

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ناصر محمدپور صبح سه شنبه با اشاره به تولید محصول استراتژیک آنتی توکسین دیفتری در کنار پادزهرهای ضد مارگزیدگی و ضد عقرب زدگی، اظهار کرد: سالانه ۲ هزار ویال آنتی توکسین دیفتری در موسسه رازی تولید می شود.

وی خاطرنشان کرد: سالیانه ۲ هزار ویال آنتی توکسین تتانوس(کزاز) که برای کنترل بیماری کزاز در دام مورد استفاده قرار می گیرد نیز در این موسسه تولید می شود.

رئیس بخش جانوران سمی موسسه رازی گفت: بر اثر پوشش خوب واکسیناسیون، این بیماری ها در کشور کنترل شده است اما کشورهای همجوار از نظر شاخص های بهداشتی پایین هستند و این بیماری ها ممکن است بر اثر مسافرت و مهاجرت به کشور منتقل شود.

وی تاکید کرد: برای جلوگیری از شیوع این بیماری ها تولید آنتی توکسین ها در کشور ضروری است.

دکتر محمدپور بیان کرد: این آنتی توکسین ها در موسسه رازی تولید و در وزارت بهداشت نگهداری می شود تا در زمان نیاز در کشور مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: در برخی مواقع نیز این واکسن ها به کشورهای همجوار ارسال می شود تا از اپیدمی هایی که در این کشورها ایجاد می شود جلوگیری کرده و آن ها را تحت کنترل قرار دهد.


پاسخ دهید