توفیق طرح تحول سلامت مدیون حمایت رئیس جمهور است

0

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در وصف ویژگی های شخصیتی رئیس جمهور، اظهارداشت: جدا از اینکه وزیر بهداشت دولت آقای روحانی هستم، ایشان رفیق بسیار خوبی برای من است، او مردی شجاع است که اهل ریا نیست و مردم و کشورش را بیشتراز هر چیزی که تصور کنید، دوست دارد.

وی افزود: دکتر روحانی مردی است که به اعتقاد من  قصد و نیت‌اش فقط و فقط خدمت است و اینکه درپیشگاه عدل الهی از انجام وظیفه‌ای شانه خالی نکرده باشد.

وزیر بهداشت ادامه داد: هیچ‌گاه لحظه‌ای و صحنه‌ای را ندیدم که ایشان برای خودشان یا برای شهرت و قدرت قدمی بردارند و تصمیمی بگیرند. من هرگز در رفتار ایشان ریا ندیدم و این سرمایه بزرگی برای هر انسانی است.

هاشمی افزود: ندیدم برای خوشایند یا خوش نیامدن کسی عملی انجام دهند. این امتیاز بزرگی است برای یک مسئول که کاری را انجام دهد که به آن باور قلبی داشته باشد و دکتر روحانی برای من از این جهت شخصیتی دوست داشتنی است و شجاعتش هم ناشی از همین ویژگی است. امیدوارم خداوند ایشان را حفظ کند و او را به آرزوهای خوبش برای ایران و اسلام برساند.

وی گفت: بدون تردید اگر نگاه و حمایت رئیس جمهور ازطرح تحول سلامت نبود، ما نمی توانستیم توفیق هایی را به دست آوریم و آرزو می کنم دردور بعد هم ایشان با رای مردم بتوانند راه را تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه دهند.


پاسخ دهید