انتقاد از گسترش مراکز عرضه قلیان در پایتخت

0

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، اکبر ترکی با یادآوری حذف قلیان از سفره خانه های سنتی اصفهان، افزود: در گذشته متولیان این امر نسبت به حذف قلیان از سفره خانه ها اقدام کردند اما متاسفانه بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد؛ البته در اواخر سال گذاشته شاهد اقدامات قابل قبولی در زمینه حذف عرضه قلیان از سفره خانه ها بودیم.

وی با بیان اینکه مصرف مواد دخانی تبعات زیان آور و جبران ناپذیر بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را به دنبال دارد، گفت: هر چند مصرف قلیان برای سلامتی بسیار مضر بوده و دارای عوارض گوناگونی است اما متاسفانه مصرف آن در کشور به ویژه در میان جوانان و بانوان افزایش پیدا کرده است.

ترکی نسبت به گسترش مراکز عرضه قلیان در پایتخت هشدار داد و افزود: متاسفانه در هر گوشه ای از پایتخت شاهد احداث چنین مراکزی هستیم و به گونه ای مصرف قلیان امر مثبتی تلقی می شود.

وی با یادآوری اینکه برخی به مصرف قلیان به چشم سرگرمی و تفنن نگاه می کنند، گفت: واقعیت آن است که برخی از طریق عرضه قلیان کسب درآمد می کنند اما گسترش مشاغل این چنینی به مرگ جوانان کشور منتهی می شود.

ترکی یادآور شد: هر چند در اکثر امور نسبت به کشورهای عربی جلوتر و موفق تر هستیم اما برخی از این کشورها در زمینه مدیریت مصرف مواد دخانی از ما موفق تر هستند به گونه ای که اجازه مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی به افراد داده نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه عرضه قلیان در اماکن عمومی گرایش نوجوانان و جوانان را نسبت به مصرف مواد دخانی افزایش می دهد، گفت: در دسترس بودن مواد دخانی در افزایش مصرف موثر  است.

ترکی یادآور شد: بهتر است با برنامه ریزی مناسب حذف قلیان از سفره خانه و قهوه خانه های کشور در دستور کار قرار گیرد.

وی در رابطه با مخلوط کردن مواد مخدر با تنباکو، گفت: نمی توان با قاطعیت در این رابطه اظهار نظر کرد اما زمانی که راه خلاف باز می شود هر چیزی بر آن متصور است؛ البته صحت این موضوع  بعید نیست زیرا دشمنان مسائل زیادی را برای ضربه زدن به کشور و جوانان دنبال می کنند.

ترکی از اجرای ناقص قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات انتقاد کرد و گفت: البته بخشی از این قانون مانند منع مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی اجرایی می شود و باید به اجرای بندهای دیگر این قانون نیز توجه شود. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزایش مالیات مواد دخانی را در کاهش مصرف این محصولات موثر دانست و افزود: با این اقدام عوارض به عنوان منابع پایدار برای کشور محسوب شده و از سویی خرید مواد دخانی برای افراد صرفه اقتصادی ندارد.


پاسخ دهید